www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Andrzejewicz pokaza?a …

… zawarto?? stanika!

„Po przeprowadzce do stolicy, z dala od ojca Gosia Andrzejewicz (24 l.)
czuje si? coraz swobodniej. W pi?tek podczas show „Gwiazdy ta?cz? na
lodzie” rozlu?ni?a si? jednak za bardzo. No i ca?a Polska mog?a zobaczy?
jej nag? pier?.” – donosi Fakt.

A mo?e Gosia po prostu wiedzia?a, ?e dzi?ki takiemu zagraniu b?dzie o niej g?o?no?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>