www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Andrzejewicz dba o swojego miliardera

W najbli?szy pi?tek Farouk Shami zasi?dzie na widowni „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” …

Specjalnie dla niego ma stan?? na widowni osobny wygodny fotel z baldachimem, ma by? przygotowany pled i ciep?e napoje w nieograniczonych ilo?ciach, a tak?e szampan. ?yczenia Gosi nieco zaskoczy?y producentów programu.

To bardzo mi?e, ?e pan Farouk Shami chce kibicowa? Gosi w naszym programie i na pewno zapewnimy mu dobre miejsce na widowni. Jednak bez wzgl?du na to, z jak daleka przyje?d?aj? go?cie naszych gwiazd, ka?dego traktujemy w ten sam sposób. ??dania Gosi wydaj? si? w tej sytuacji do?? absurdalne – mówi Agnieszka Byczot (27 l.) z firmy Rochstar.” – podaje Fakt.

Absurd? jaki absurd, przecie? Andrzejewicz dobrze wie, co robi …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>