www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Andrzej Chyra lubi ostr? zabaw?!!!

Po co komu jedna dziewczyna, jak mo?na mie? dwie … i to jednocze?nie?

Andrzej mimo swoich 45 wiosen, nie narzeka na brak temperamentu.

Prasa bulwarowa spotka?a go przed jednym z warszawskich lokali w towarzystwie atrakcyjnej dziewczyny …

„Najpierw przypar? dziewczyn? do ?ciany, pó?niej jego d?onie zacz??y kr??y? po jej ciele. Para nie zwraca?a uwagi na to, ?e nami?tnym zabawom oddaj? si? na oczach wci?? spaceruj?cych ludzi. Chwil? pó?niej chwiejnym krokiem do??czy?a do nich druga dziewczyna. A poniewa? przy ?cianie brakowa?o ju? miejsca, towarzystwo postanowi?o przenie?? si? do parteru” (Fakt)

Chyra ma faktycznie sporo wigoru. Nie ma co te? ukrywa? sporo czaru, skoro tak szybko uda?o mu si? zdoby? wdzi?ki dwóch m?odziutkich kobiet?

Szkoda tylko Magdy Cieleckiej, która pono? ci?gle kocha si? w Andrzeju. Trudno si? dziwi?, temu m??czy?nie, jak wida? ma?o która kobieta mo?e si? oprze? …

Jednak w tym wypadku lepiej chyba kierowa? si? rozs?dkiem ni? powiedzmy delikatnie tym, co dyktuje „serce”.


Wpisz komentarz

  1. 3 października 2009 14:45

    osta:

    nie lubie tej cieleckiej czy cie?li czy jak jej tam xD

Podobne posty:

/* */?>