www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ambitne plany Wieczorkowskiego!

Jankowi nie wystarcza ju? samo aktorstwo.

Wieczorkowski ma na swoim koncie wiele ról. Nie tylko w filmach fabularnych, ale i w serialach. I na tym wszystkim nie zamierza poprzesta?. Wieczorkowski chce zasmakowa? re?yserii…

Napisa?em nawet scenariusz, który opiera si? na moim ?nie. To pomys? na film krótkometra?owy. Chcia?bym zacz?? od ma?ych form i teledysków, poniewa? zrobienie dwugodzinnego filmu lub napisanie do niego scenariusza na razie stanowi wyzwanie ponad moje si?y – powiedzia? aktor w rozmowie z tygodnikiem Twoje Imperium.

Wieczorkowski_Jan_Tadla_Beata

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>