www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

FPFF 2010: Alicja Bachleda-Curu? w Gdyni – pierwsze fotki gwiazdy!

Gwiazda jest jedn? z jurorek na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zobacz pierwsze fotki gwiazdy, która pojawi?a si? w Gdyni.

Zobaczcie, jak zaprezentowa?a si? polska gwiazda, o której w ci?gu ostatniego roku zrobi?o si? bardzo g?o?no, g?ównie za spraw? zwi?zku z Colinem Farrelem.

Bachleda_Curu?_Alicja

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>