www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Alan Andersz mia? wypadek!

Aktor ma chyba wielkiego pecha. Wakacje mia? sp?dzi? na tanecznym tournee. Niestety wszystkie plany Alana posz?y w tango. Wypadek, zdarzy? si? w miejscu, w którym najcz??ciej dotykaj? ludzi ró?ne nieszcz??cia …

Pewnie zastanawiacie si? co si? mog?o przydarzy?? Alan po?lizgn?? si? nieszcz??liwie … we w?asnym domu. Upadek spowodowa? z?amanie prawej r?ki.

Andersz_Alan


Miejmy nadzieje, ?e po wakacjach aktor wróci do formy. ?yczymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i … mocnych ko?ci!

Lamparska_Magdalena_Andersz_Alan_Boczarska_Magdalena


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>