www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Aktor jednej roli?

Czy zobaczymy jeszcze na ekranie Macieja Zako?cielnego?

Nie ma nowych propozycji ról dla bohatera serialu „Kryminalni”. Widzowie znudzili si? polskim amantem.

Inni aktorzy, cho?by Pawe? Ma?aszy?ski czy Kuba Weso?owski ju? dawno zmienili wizerunek i nie mog? narzeka? na brak propozycji. Mo?e równie? Maciek powinien pomy?le? o tym, by co? zrobi? ze swoim wizerunkiem i przesta? w ko?cu by? aktorem jednej roli?” – donosi Fakt.

Czy Zako?cielny b?dzie walczy? o siebie?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>