www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Aktor Janusz Zakrze?ski zgin?? w katastrofie samolotu!

To w?a?nie on rok w rok wciela? si? w posta? marsza?ka Józefa Pi?sudskiego podczas listopadowych uroczysto?ci upami?tniaj?cych odzyskanie niepodleg?o?ci.

W Super Expressie czytamy:

„Prywatnie Zakrze?ski by? cz?owiekiem, który nie lubi? „bywa?”, nie uczestniczy? w przyj?ciach. Cz?sto wyrusza? na wyprawy nad augustowskie jeziora.

– To w?a?nie tam czasem si? spotykali?my. Kocha? przyrod?, wod?. By? naprawd? warto?ciowym cz?owiekiem – dodaje Teresa Lipowska.”

Zakrze?ski_Janusz_M?ynarska_Agata_Lipowska_Teresa

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>