www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Aguilera na Nowy Rok?

Czyli lista noworocznych postanowie? piosenkarki.


eonline

Na pocz?tku tego roku Christina Aguilera zosta?a matk?. Wi?za?o si? to oczywi?cie z zej?ciem (jak si? okazuje chwilowym) ze sceny muzycznej. Piosenkarka zapewni?a bowiem swoich fanów, ?e nie zamierza ko?czy? kariery w tym momencie.

Wyzna?a, ?e ma jasno wyznaczone cele i nic nie powstrzyma jej przed ich osi?gni?ciem.

Nie ma to jak twardy charakter!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>