www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka W?odarczyk wychodzi za m??!!!

B?dzie ?lub roku?

Kolorowa prasa donosi, ?e uroczysto?? za?lubin Agnieszki i jej wieloletniego narzeczonego Jakuba Si?ki, ma si? odby? w ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy.

Sk?d ta nag?a decyzja? Jeszcze ostatnio podejrzewano, ?e W?odarczyk mia?a romans z partnerem z lodowiska, ?ukaszem Jó?wiakiem (Gwiazdy ta?cz? na lodzie).

Czy?by informacja o rych?ym ?lubie mia?a uspokoi? spekulacje dotycz?ce rzekomego romansu z Jó?wiakiem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>