www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka W?odarczyk w podró?y dooko?a ?wiata!

Po zako?czeniu Jak oni ?piewaj? znikn??a.

Mimo ostatniej zapowiedzi, ?e aktorka ju? nied?ugo znowu pojawi si? w serialu, polsatowskiej Pierwszej mi?o?ci, nikt nie wiedzia? do tej pory co si? tak naprawd? dzieje z Agnieszk? W?odarczyk?

Aktorka nie pojawia?a si? na imprezach, ani na bankietach. Czy?by tak bardzo zm?czy? j? udzia? w JO?, ?e chcia?a odpocz?? od salonów?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>