www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka W?odarczyk straci?a prac?

Zosta?a usuni?ta z obsady „Plebanii”. Widzów serialu po wakacjach czekaj? du?e niespodzianki.

mwmedia_20090311_204309

Wiele postaci stopniowo przestanie pojawia? si? na ekranie. Pojawi si? tak?e kilka nowych w?tków i bohaterów. Zmiany takie spowodowane zosta?y badaniami preferencji widzów.

mwmedia_20090622_100555

mwmedia_20090622_100723

mwmedia_20090628_193547

Widocznie W?odarczyk nie przypad?a im do gustu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>