www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Popielewicz w ci??y!!!???

Prezenterka Polsatu, zaprzecza i t?umaczy si?, ?e …

Agnieszka od jakiego? czasu ubiera si? w bardzo lu?ne, jak na jej dotychczasowe kreacje zestawy ...Nie trudno zauwa?y?, ?e wybierane ciuchy wyra?nie podkre?laj? brzuszek Agnieszki …

Popielewicz_Agnieszka

Popielewicz_Agnieszka


Ale prezenterka podobno t?umaczy ten stan k?opotami ?o??dkowymi. Nie mo?emy nie zgodzi? si? z wersj? Popielewicz, w ko?cu niektóre k?opoty ?o??dkowe trwaj? bardzo d?ugo, czasem nawet 9 miesi?cy.

Popielewicz_Agnieszka

A s?dz?c po tym, jak d?ugo Karolina Malinowska zaprzecza?a swojej ci??y, chyba i w tym przypadku wszystko jest mo?liwe …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>