www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Frykowska znalaz?a pomys? na zarobek

Podpisa?a ostatnio umow?, która pozwala wykorzysta? jej wizerunek w grach i aplikacjach telefonów komórkowych.

Propozycji b?dzie kilka. Fani uzyskaj? mo?liwo?? wirtualnego w?amania si? do jej pokoju. Strategiczne umys?y tak?e znajd? co? dla siebie. B?d? mogli pokierowa? karier? Frytki.

mwmedia_20090222_021015

mwmedia_20090302_025311

Czy gra ta b?dzie mia?a du?e powodzenie? Jak na razie Agnieszka nie posiada licznego grona wielbicieli. Ciekawe ile pieni?dzy zarobi?a podpisuj?c t? umow?.

mwmedia_20090521_021518

mwmedia_20090527_193612

mwmedia_20090527_193825


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>