www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Dygant urodzi syna!?

Zawsze s? dwie mo?liwo?ci. Tym razem kolorówka dotar?a do pilnie skrywanej tajemnicy aktorki.

Agnieszka Dygant stara si? trzyma? w tajemnicy wszystkie informacje na temat swojej ci??y. Jednak nie trudno si? domy?li?, ?e im bardziej skrywany sekret, tym bardziej poci?ga i kusi. Dlatego Imperium TV dotar?o w pocie czo?a do wie?ci, ?e aktorka razem ze swoim partnerem Patrickiem Yok?, spodziewa si? syna.

Yoka_Patrick

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>