www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Dygant pokaza?a brzuszek ci??owy-foto!

Teraz aktorka ju? nic nie mia?a do ukrycia.

Dygant bardzo skrupulatnie ukrywa?a fakt swojej ci??y. Domys?ów, donosów nie by?o ko?ca …

Teraz, gdy na gali Telekamery 2010 pojawi?a si? w kreacji podkre?laj?cej jej zaawansowan? ci??e, aktorka ju? nie musi zaprzecza?, a my nie musimy niczego dochodzi?.

Co bardzo nas cieszy, Agnieszka w stanie b?ogos?awionym prezentuje si? bardzo urokliwie!

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>