www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Dygant jest w ci??y!?

Wow, ci?g dalszy baby boom w showbiznesie!?

Na prezentacji ramówki jesiennej stacji TVN Agnieszka Dygant pojawi?a si? w lu?nej kreacji, która zamiast uwydatni?, raczej mia?a skrywa? brzuszek aktorki. Teraz, gdy Fakt „spotka?Dygant na mie?cie w ci??owej sukience, która przy podmuchach wiatru wyra?nie zaznacza?a brzuszek ci??owy, nie ma w?tpliwo?ci – Dygant spodziewa si? dziecka!

Dygant_Agnieszka

Aktorka od kilku lat zwi?zana jest z Patrickiem Yok?. Nieraz pisano o ich rozstaniach i powrotach. Teraz wida? sytuacja w ich zwi?zku si? ustabilizowa?a, na tyle mocno, ?e spodziewaj? si? dziecka. Z niecierpliwo?ci? czekamy na informacje, czy Dygant spodziewa si? ch?opca czy dziewczynki!

Zobacz fotki Agnieszki Dygant w kreacji ci??owej!

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>