www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agata Rubik szaleje na zakupach dla dziecka!

Nie by?o by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ?e Agata jeszcze nie urodzi?a

?ona Piotra Rubika, Agata Paskudzka-Rubik lubi wydawa? pieni?dze. S?dz?c po doniesieniach Super Expressu, Agata mog?aby tym zajmowa? si? chyba zawodowo. Na zakupy akcesoriów dla dziecka i ubranek dzieci?cych ruszy?a w towarzystwie pomocnicy. I s?usznie, bo ?adna kobieta w ci??y nie powinna nosi? ci??kich toreb. A zakupy Agaty zako?czone sukcesem obfitowa?y w bardzo wypchane torby.

Dla dziecka i na dziecko ka?dy ch?tnie wydaje pieni?dze, ale czy Agata nie za wcze?nie zabra?a si? za takie akcje zakupowe? Przecie? tyle si? mówi o ostro?no?ci i przes?dach kobiet w ci??y, które nie szalej? po sklepach gdy termin rozwi?zania jest jeszcze odleg?y.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>