www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agata M?ynarska adoptowa?a dwójk? dzieci!

Skrywana tajemnica prezenterki ujrza?a ?wiat?o dzienne.

Nie chcia?am o tym mówi?, ?eby je uchroni?, ?eby nikt nie wyrz?dzi? im krzywdy. Ale dzi? mog? o tym opowiedzie?, bo s? doros?e i znakomicie sobie radz?.

Super Express cytuje wypowied? prezenterki z Dzie? dobry TVN o adoptowanych córkach.

Dotychczas wiadomo by?o, ?e Agata jest ma dwóch (rodzonych) synów.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>