www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Adamczyk kupi? fur? za 250 tysi?cy!?

Aktor do tej pory nie przesadza? z wydatkami. Czy?by w jego ?yciu nadszed? czas na jakie? powa?ne zmiany?

Piotr jest nie tylko popularnym, ale i lubianym aktorem. To cenne dla, bo nie zawsze du?a popularno?? przek?ada si? na realn? sympati? publiczno?ci. Tym bardziej, jego kolejne role i prywatne decyzje ?ledzone s? ze zdwojon? uwag?. A przyzna?, trzeba, ?e Piotr nale?y do grona niewielu „normalnych” gwiazd …

Adamczyk_Piotr_Czartoryska_Anna

I  do tej pory cho? ca?kiem dobrze zarabiaj?cy Piotr nie szala? zbyt z wydatkami, teraz wyda? olbrzymi? kwot? na nowy samochód. Bo 250 tysi?cy z?otych to nie ma?a sumka! I nawet w takim zakupie wychodzi prawdziwa natura Adamczyka, faceta z klas? pod ka?dym wzgl?dem. Piotr wybra? jedn? z najbardziej cenionych marek. Volvo, – a dok?adnie wersj? terenow? XC90, któr? do Polski mo?na tylko sprowadzi? na zamówienie.

Oczywi?cie nie wnikamy po co Piotrowi taki du?y, bezpieczny, niemal?e rodzinny samochód. W ko?cu od jakiego? czasu g?o?no o tym, ?e jego zwi?zek z Ann? Czartorysk? to bardzo powa?na relacja …

Adamczyk_Piotr_Czartoryska_Anna

Adamczyk_Piotr_Czartoryska_Anna
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>