www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

A-Rod dementuje?

Kto? mu uwierzy?!


babble

Alex Rodriguez chyba zwariowa?! Udzieli? wywiadu magazynowi People, w którym zdementowa? plotki o zwi?zki z Madonn?.

Ciekawe, jak mo?na dementowa? co?, czego nie ma… Mamy tutaj na my?li plotki, nie sam zwi?zek. To wszystko „pachnie” nam do?? nieciekawie. Wiadomo, ?e baseballista ma jeszcze nieza?atwiony rozwód ze swoj? d?ugoletni? ma??onk?, ale ?eby tak od razu negowa? fakty?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>