www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

7 miesi?cy ukrywa?a, ?e jest w ci??y! O kim mowa?

Prezenterka telewizyjna Agnieszka Cegielska powinna zosta? szpiegiem!

Jeden z kolorowych magazynów donosi, ?e dziecko Agnieszki Cegielskiej przyjdzie na ?wiat ju? za dwa miesi?ce!

Bior?c pod uwag?, fakt, ?e informacja o jej ci??y zosta?a potwierdzona w czasie ostatnich tygodni, to termin rozwi?zania jest do?? zaskakuj?c? nowin?.

Ci??a w przypadku Cegielskiej nie post?powa?a w ?adnym razie w jakim? przyspieszonym trybie.. po prostu, jak t?umaczy sama Agnieszka, ma?o kto si? zorientowa?, bo ma?o przyty?a.

Nikt zreszt? nie pyta?, wi?c nic nie mówi?a.

Oprócz szcz??cia noszonego pod sercem Agnieszce gratulujemy przede wszystkim niebywa?ego sprytu!


Wpisz komentarz

  1. 17 kwietnia 2009 15:32

Podobne posty:

/* */?>