www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Istnieje mi?dzy nami ogromny konflikt interesów”

O kim mowa? O cz?onkach zespo?u Wilki. Nie wiadomo, czy muzyków zobaczymy jeszcze razem.

Na ich stronie mo?na przeczyta? najnowszy wpis Gawli?skiego, który donosi, ?e zespó? si? rozpada. Szkoda by?oby zako?czy? karier? w atmosferze nasyconej skandalami, jakich ostatnio Wilkom nie brakuje. Czy pozbieraj? si? i pomy?l? o fanach?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>